Ga naar inhoud

Privacyverklaring Gian Franco

Persoonsgegevens die worden verwerkt

GianFranco Loi bvba kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van GianFranco Loi bvba. GianFranco Loi bvba kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom GianFranco Loi bvba uw gegevens nodig heeft

GianFranco Loi bvba verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang GianFranco Loi bvba uw gegevens bewaart

GianFranco Loi bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard na datum van de laatste dienstverlening/contact.

Delen met anderen

GianFranco Loi bvba verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gianfranco.be. GianFranco Loi bvba zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

GianFranco Loi bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van GianFranco Loi bvba maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door GianFranco Loi bvba verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met GianFranco Loi bvba op via info@gianfranco.be www.gianfranco.be is een website van GianFranco Loi bvba. GianFranco Loi bvba is als volgt te bereiken:

Postadres: Stationsplein 1 2200 Herentals
Vestigingsadres: Stationsplein 1 2200 Herentals
Ondernemingsnummer: BE 0455.735.494
Telefoon: 014/23.07.17
E-mailadres: info@gianfranco.be

bezoek ook Serenita op onze bovenverdieping

Serenita